הוצאת ספרים - יד אליהו כי טוב

הוצאת 'יד אליהו כי טוב' הוקמה על ידי חנוך בן ארזה ז"ל, חתנו של אליהו כי טוב ואוהבו כבנו, בשנת תשל"ז (1977) לזכרו ולהפצת פועלו הספרותי של אליהו כי טוב. ההוצאה ההדירה מחדש את ספרי אליהו כי טוב שהפכו במשך הזמן לנכסי צאן ברזל בארון הספרים היהודי, ובצדם ספרים נוספים שנכתבו בהשראת רוחו וחזונו של האיש.

'יד אליהו כי טוב' שמה לה כמטרה לההדיר מחדש את כתבי אליהו כי טוב, ולהגישם במתכונת נאה ונוחה לציבור.

שנים של עשיה

יצירותיו של אליהו כי טוב שהופיעו בספרים בחייו, לפי סדר הופעתם:

 • סדרת 'חסידים ואנשי מעשה':
  • במעונות אריות (תשט"ו).
  • כחודו של מחט (תשט"ו).
  • בחסד עליון (תשט"ז).
  • הפותח שער (תשט"ז).
  • כתר מלכות (תשכ"ו).
 • 'איש וביתו' – הליכות והלכות הבית היהודי (תשי"ז).
 • 'ספר התודעה' – הלכות, מנהגים ודברי עיון לכל מועדי השנה (תשי"ח, תשכ"א).
 • 'ספר הפרשיות' – יצירה רבת הקף וממדים בפרשנות התורה.
 • חז"ל, פרשנות הראשונים וספרי החסידות, ניכר בה חותמו של העורך, ורבים מחידושיו מובלעים בתוכה (תשכ"א–תשל"ו).

כתבים ופרסומים נוספים

מלבד הספרים הוציא אליהו כי טוב מתחת ידו כתבים רבים, מהם מאמרים ציבוריים בעניינים העומדים על הפרק, מהם מכתבים אישיים, תזכירים וראשי פרקים שכתב לשומעי לקחו. חלק מהכתבים הללו יצאו לאור בשעתם בחוברות ובעיתונים שונים, אך לא קובצו כולם במסגרת אחת עד עתה.