מאמרים אחרונים

מדברי רבי צדוק הכהן על פרשת בלעם / מספר הפרשיות

דברים נשגבים בביאור ענין פרשתו של בלעם, מספרי ר' צדוק הכהן, צדקת הצדיק (מאמר קלא) ורסיסי לילה (מאמר מד): שורש נפשות ישראל הוא ממקור החיים, וכמו ששנינו "כל ישראל יש

פרשת בלעם / ר' עודד כיטוב

(חלק ניכר מן הדברים – מתורת רבינו צדוק הכהן מלובלין). הקשר בין בלעם לעמלק, עולה קודם כל מתוך העמל שבשניהם. עמל במקרא מצטרף בדרך כלל לכעס, אָוֶן וכיוצא בהם, ומשמעו תיסכול,

לפרשת חוקת / ר' עודד כיטוב

על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה וגומר. להבנת חז"ל, ספר מלחמות ה' היא התורה עצמה – אשר לומדיה נראים כלוחמים זה בזה, וסוף שנעשים אוהבים – ולא

עתה היום (המשך למצעו של ר' יוסף ביגון)

(דברי סיום מר' אליהו כי טוב לתזכיר "עינא פקיחא" מאת ר' יוסף ביגון) עתה היום, ר' יוסף איננו. גדולי הדור שר' יוסף בא בסודם וקיבל הסכמתם, אינם. אותו גרעין ראשון

המִּקדש בשנה – חודש תמוז / ר' עודד כיטוב

תמוז במקדש א – חודש הראיה והיראה החודשים תמוז-אב באים בשנה כבני זוג, כרוכים ותלויים זה בזה וזוקקים זה לזה. כנגדם בנפש – חושי הראייה והשמיעה, כאמור בספר יצירה. ולעומתם

מנהיגות קובעת את סדר היום / ר' עודד כיטוב

לא לגמרי ברור מהו הנושא העיקרי עליו נתפלגו קרח ועדתו (- משמע פלוגתא גם בתוך עדתו גופה...). ברור שישנה כאן קואליציה של רצונות שונים: טינה ישנה (עוד ממצרים) כנגד משה;

על המחלוקת / מספר הפרשיות, קרח

אמרו רבותינו: 'כל מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים? – זו מחלוקת שמאי והלל. ושאינה לשם שמים – זו

'משה אמת' לפרשות שלח-קרח / ר' עודד כיטוב

פרשת ציצית חותמת את פרשת שלח שבמרכזה חטא המרגלים, ומן הסתם היא מהווה (יחד עם שאר הפרשיות שבסוף הפרשה – ראו מי השילוח) תיקון מסוים לאותו חטא. כבר דברנו במאמר

"... בין אם אנו עושים כפי הייעוד הגדול שעלינו ובין אם עדיין אין אנו עושים, על כל פנים הבה ונדע את כל המעשה אשר עלינו לעשותו מחר. ויש גם מחר שהוא קרוב..."

מתוך המבוא למאמר "הבו גודל"