מאמרים אחרונים

קידוש השם / ר' עודד כיטוב

שמרתם מצוותי ועשיתם אותם, אני ה'. ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני ה' מקדשכם (כב,לא-לב). לפי ההקשר הקרוב, הדברים מוסבים על אכילת הנותר-לבֹּקֶר מן התודה, שמדובר בו

'מלכויות' ז-י באייר / ר' עודד כיטוב

שבוע הנצח עומד באמצע הספירה, וכך יום הנצח בכל שבוע (והשנה – תשע"ו – גם באמצע ימי בראשית). אמנם תפארת-יעקב נחשבת בדרך כלל גוף ומרכז מידות הלב, וכמובן ההוד קובע

פרשת קדושים / ר' עודד כיטוב

נראה כי כאשר אמרו חכמים ש"כל התורה כולה נאמרה בסיני ונשנתה באהל מועד ונשתלשה בערבות מואב" – במעמד הזה, שהיה בהקהל-סביב-אהל-מועד, נשנתה, כבמעמד-סיני שחנו בו כל ישראל נגד ההר וקרוי

'מלכויות' ל' ניסן – ו' אייר / ר' עודד כיטוב

בחסד שבתפארת נדבר על יציאתו-הליכתו של יעקב לדרכו לחרן, כשהוא מצויד בברכת אברהם ככתוב. בשבוע הראשון לספירה אִפיַינּו את חסד-אברהם, ותחילתו בפרט, בהליכתו-התפשטותו. כאן פותח יעקב (המפואר וממוזג גם במידת

מלכויות לכ"ח כ"ט ניסן / ר' עודד כיטוב

כח. ליום כ"ח ניסן. דיברנו בנצח-והוד-שבגבורה על יצחק כמשפיע על סביבותיו, בלא לזוז ממקומו העצמי (אשר הוא עיקר עניינו ומידתו). היום ביסוד שבגבורה, נדבר על המשפיע המרכזי בגבורה, היסוד שבקו האמצעי

'מי יגלה עפר מעיניכם' – תוכחה וקינה / אברהם מוקוטובסקי, תש"ה

(פורסם בכתב העת 'קוממיות', אלול תש"ה) הוי, מי יגלה עפר מעיניכם, וראיתם את המתים אשר בארץ החיים המה, ואת החיים אשר בעולם התוהו יתהלכו. – ושמעתם את קול המתים הזועקים

'קרבנו' של אהרן ביום ירידת הכבוד לשכון בארץ / ר' עודד כיטוב

נכון ומתבקש לומר כי גם "קרבנו" הנורא של אהרן בו ביום במיתת שני בניו וקבלת הדין שלו בדממה, גם הוא נמשך ממעשה העגל, וכפי שאכן העירו חכמינו על הפסוק הנזכר

מלכויות כג-כז בניסן / ר' עודד כיטוב

בספירת העומר מתחיל כעת השבוע השני, שבוע הגבורה. בעזרת ה' שהביאנו עד הלום, נמשיך כדרכנו להתבונן בסיפורי האבות על מנת להפיק תובנות פרטיות, דבר יום ביומו, המתקשרות לענין המלכות שהיא

"... בין אם אנו עושים כפי הייעוד הגדול שעלינו ובין אם עדיין אין אנו עושים, על כל פנים הבה ונדע את כל המעשה אשר עלינו לעשותו מחר. ויש גם מחר שהוא קרוב..."

מתוך המבוא למאמר "הבו גודל"