במעונות אריות (עטיפה רכה)

60.00 

על החסידים הראשונים, תלמידי הבעל-שם-טוב.

סיפורים הפותחים צוהר לעולם מאיר ושמח של בני עלייה ואנשי מעשה. אוהבי הבריות, עמל וצניעות ימצאו את מבוקשתם בסיפורים אלו.

קטגוריה: