חסידים ואנשי מעשה – א

75.00 

הכרך כולל שני ספרים:

במעונות אריות – על החסידים הראשונים, תלמידי הבעל-שם-טוב.
כחודו של מחט – על בית מדרשה של פשיסחה וקוצק.

קטגוריה: