חסידים ואנשי מעשה – ב

75.00 

הכרך מכיל שלשה ספרים:

בחסד עליון – על רבי משה ליב מססוב.
הפותח שער – על רבי זלמן בהר"ן, מבוני ירושלים ומיקירי בניה.
כתר מלכות – על רבי ישראל מרוז'ין, ועוד סיפורים שונים.

קטגוריה: