יוסף דעת – מסכת זבחים א

45.00 

יוסף דעת – חיבור מקיף על התלמוד הבבלי, מלוקט ממאות ספרי ראשונים ואחרונים בלשון צחה ותמציתית. במדור נפרד מסכם המחבר את כל סוגיות הגמרא, שיטות הראשונים והפוסקים, סיכום ממצה ומסודר בדרך שאלות ותשובות. בסוף כל כרך מהמהדורה השניה (כרך כחול) מופיע מפתח מפורט לכל העניינים הנידונים במסכת ובספר.

הכרך הנוכחי על מסכת זבחים דפים ב-נז כולל 282 עמודים וצילום המסכת מש"ס וילנא.

קטגוריה:

תיאור

מתוך ההסכמות:

'תהיה דרגתו של הלומד אשר תהיה, למדן ו'בעל-בית', צעיר, מבוגר – כל אחד ימצא טעם ב"יוסף דעת" שלו…' (מתוך הסכמת הגרב"מ אזרחי שליט"א).

'חיבור נאה ומשובח, וכבר שבחוהו חכמים, ובאמת אינו צריך להסכמה, שכל הטועם בספרו יבחין מיד בטעם הטוב והתועלת היוצא בלימוד בספרו' (מתוך הסכמת הגרז"נ גולדברג שליט"א).

'ואסף… דברי ראשונים כמלאכים, ואחרונים הברוכים, לפרש ולהעיר, להנהיר ולהצהיר, דברי הגמרא, והגיון הסברא, ומשלו הוסיף נפך וספיר, הכל שפיר, בנגלה ובנסתר, החבור מעוטר, דברי מוסר, לא יחסר' (מתוך הסכמת הגר"א נבנצל שליט"א).

'זכית לפתוח לרבים צוהר לתורה, המשלב בתוכו באופן נפלא את דרך ההבנה הישרה ועומק העיון שקנית בישיבה, עם בינת הלב ומוסר התורה שספגת בבית אביך וסבך הדגולים' (מתוך מכתב ברכה של הגרמ"מ פרבשטין שליט"א)