ספר הפרשיות – במדבר ב

70.00 

חיבור רחב היקף על כל פרשיות התורה. דברי חכמים ראשונים ואחרונים, סיכומי מאורעות ותמצית עניינים ופירושים.

הספר מתאים לאנשי חינוך, לתלמידי חכמים ולכל הרוצה להעשיר את ידיעותיו בפרשיות השבוע.

קטגוריה:

תיאור

מתוך שבא המחבר בספר הפרשיות לעמוד על פרטי הדברים ולהסביר אותם ענינים שהרבים דשים בהם בעקביהם מתוך הרגל ושיגרה – הוא בא להסבר חדש שיש בו מעוף ומבט מקיף על כל העניין הנדון ומעבר לו, וכולו סביב אותה נקודה: עולם שהיה משוכלל ומתוקן, נתקלקל במעשי דורות הראשונים ובחטא הקדמון, וכל מהלכו של עולם וכל תפקידם של ישראל אינם אלא להביא לתיקונו ולהחזירו אל שלמותו כבראשונה" (ר' חנוך בן ארזה – "על כתבי ר' אליהו כי טוב").