ספר הפרשיות – שמות א

70.00 

חיבור רחב היקף על כל פרשיות התורה. דברי חכמים ראשונים ואחרונים, סיכומי מאורעות ותמצית עניינים ופירושים.

הספר מתאים לאנשי חינוך, לתלמידי חכמים ולכל לומד הבא להעשיר את ידיעותיו על פרשיות השבוע.

קטגוריה:

תיאור

"מתוך שבא המחבר בספר הפרשיות לעמוד על פרטי הדברים ולהסביר אותם ענינים שהרבים דשים בהם בעקביהם מתוך הרגל ושיגרה – הוא בא להסבר חדש שיש בו מעוף ומבט מקיף על כל הענין הנדון ומעבר לו, וכולו סביב אותה נקודה: עולם שהיה משוכלל ומתוקן, נתקלקל במעשי דורות הראשונים ובחטא הקדמון, וכל מהלכו של עולם וכל תפקידם של ישראל אינם אלא להביא לתיקונו ולהחזירו אל שלמותו כבראשונה" (ר' חנוך בן ארזה – "על כתבי ר' אליהו כי טוב").