תבל בצדק

48.00 

לקט אמרים מתורתו של רבי צדוק הכהן מלובלין, בבאור עניינים של קורות הימים, אישים ותקופות.

המחבר לא הספיק להשלים את כל מלאכתו, והוציא לאור כרך אחד הכולל את המאורעות המתוארים בספר בספר בראשית, כפי שהם משתקפים בתורתו הרחבה של רבי צדוק הכהן.

המחבר ליקט מכתבי הכהן את העניינים הנידונים, וסידרם כלשונם לפי נושאים בסדר כרונולוגי, עם הערות והפניות, מבואות מורחבים וסיכומים.

קטגוריה: