חסידים ואנשי מעשה (ב' כרכים)

150.00 

חמשה ספרים שעניינם הכללי תיאור עולמם של דמויות מופת, כלולים בסדרה זו.
במעונות אריות – על החסידים הראשונים, תלמידי הבעל-שם-טוב.
כחודו של מחט – על בית מדרשה של פשיסחה וקוצק.
בחסד עליון – על רבי משה ליב מססוב.
הפותח שער – על רבי זלמן בהר"ן, מבוני ירושלים ומיקירי בניה.
כתר מלכות – על רבי ישראל מרוז'ין, ועוד סיפורים שונים.
סיפורים אלו פותחים צוהר לעולם מאיר ושמח של בני עלייה ואנשי מעשה. מבקשי אמת, אוהבי הבריות ואוהבי עמל וצניעות ימצאו את מבוקשתם בסיפורים אלו.

קטגוריה: