ספר התודעה – דפי עבודה לתלמידים

דפי עבודה לתלמידים בכיתות ה-ח ובהם שאלות על פי ספר התודעה.

הדפים נכתבו על ידי יעל בן ארזה ומבוססים בחלקם על חומרים שהכינה המורה מיכל פריימן ע"ה לתלמידותיה בבית הספר "בית יעקב" בהר נוף.
נשמח לקבל דפי עבודה נוספים ולפרסמם באתר. הערות יתקבלו בברכה בכתובת:yael.benarza@gmail.com, או בטל' 02-6518128.